Informace o nás

Institut udržitelných financí (IUF) je ústav Fakulty financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze, který sdružuje studenty a odbornou veřejnost se zájmem o udržitelné finance. Cílem  IUF je zprostředkovat vazbu na jedno z nejdůležitějších a nejrychleji se rozvíjejících oblastí financí v kontextu principů Enviromental, Social and Governance (ESG).

Dlouhodobá vize IUF je stát se respektovanou ESG platformou sdružující zástupce univerzitní, státní a privátní sféry v ČR (tzv. princip trojité šroubovice). Ambicí IUF je též cílená podpora výzkumu v oblasti udržitelných financí pořádáním seminářů, školení, odborných konferencí a zvyšováním povědomí o této oblasti.

IUF se zabývá primárně finančním sektorem a energetikou ve 3 pilířích:
1. osvětový pilíř: IUF jako platforma (např. ESG Summit FFÚ VŠE),
2. pedagogický pilíř: IUF jako vzdělávací centrum (např. certifikovaná ESG školení pro zaměstnance finančních i nefinančních institucí, ESG projekty, studentské absolventské práce na zadané ESG téma, průzkumy mezi studenty),
3. výzkumný pilíř: IUF jako výzkumné pracoviště (např. smluvní výzkum, granty základního a aplikovaného výzkumu, evropské granty).

Více o aktivitách IUF lze nalézt v prezentacích níže.

 

Přihlášení:

  Vyplnění elektronické přihlášky

  Email*(na který přišla pozvánka):

  Organizace*:

  Pozice*:

  Kontakt

  Telefon*:

  Souhlasím s tím, aby Vysoká škola ekonomická v Praze zpracovávala a evidovala mé osobní údaje poskytnuté jí v souvislosti s přihláškou na kurz podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.

  Tuto registraci považuji za závaznou.

  Poznámka

  Bezpečnostní kód:

  captcha

  Odesílám závaznou přihlášku.