Informace o nás

Institut udržitelných financí (IUF) je ústav Fakulty financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze, který sdružuje studenty a odbornou veřejnost se zájmem o udržitelné finance. Cílem  IUF je zprostředkovat vazbu na jedno z nejdůležitějších a nejrychleji se rozvíjejících oblastí financí v kontextu principů Enviromental, Social and Governance (ESG).

Dlouhodobá vize IUF je stát se respektovanou ESG platformou sdružující zástupce univerzitní, státní a privátní sféry v ČR. Ambicí IUF je též cílená podpora výzkumu v oblasti udržitelných financí pořádáním seminářů, školení, odborných konferencí a zvyšováním povědomí o této oblasti.