ESG kurzy 2024

ESG v teorii a praxi

Institut udržitelných financí Fakulty financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze („VŠE“) nabízí 2-denní kurzESG v teorii a praxi“. Výuka bude obohacena o prezentace a zkušenosti externích lektorů z KPMG a PwC, kteří ESG problematiku řeší v praxi. ESG je koncept, který se stává stále důležitějším v oblasti podnikání. ESG znamená měřitelná kritéria pro hodnocení udržitelnosti v oblastech životního prostředí (Environmental), sociální (Social) a řízení společnosti (Governance).

ESG v teorii a praxi je unikátní kurz, který se bude konat v prostředí VŠE a představí Vám nejen teorii, ale i základní praktické věci. Nejdříve se seznámíte se základními pojmy v oblasti ESG a udržitelných financí.  Poté tyto teoretické základy využijete pro řešení konkrétních praktických situací formou případových studií (např. ESG reporting, indikátory, rizika a regulace), které povedou odborníci z praxe. Po úspěšném ukončení kurzu obdržíte ESG Certifikát VŠE.

Letní termín: 3. a 4. června 2024

Podzimní termín: bude brzy zveřejněn

1.    Jaké jsou hlavní přednosti kurzu?

V tomto kurzu se můžete těšit na několik klíčových výhod:

 1. Komplexní pohled na ESG v teorii i praxi včetně legislativního minima (kurz nabízí vyvážený mix teoretických znalostí a praktických dovedností v ESG oblasti. Vše je doplněno o legislativní základ a regulaci EU. To znamená, že pochopíte nejenom teoretické ESG koncepty, ale také se naučíte, jak je efektivně aplikovat v reálném světě).
 2. Případové studie (budou diskutovány konkrétní příklady firem, které úspěšně implementovaly ESG strategie, nebo naopak čelily ESG výzvám. To umožní účastníkům lépe porozumět, jaké konkrétní ESG kroky mohou být provedeny a implementovány v praxi).
 3. Aktuálnost a relevance (vzděláváme v souladu s nejnovějšími trendy a požadavky trhu, abychom Vám poskytli aktuální informace a dovednosti, které jsou dnes nezbytné).
 4. Interaktivní formát (kurz je navržen tak, aby byl interaktivní a zajímavý. Kromě prezentací se můžete těšit na diskuse a případové studie z ESG praxe).
 5. Odborní lektoři a kapacity z praxe: (naučíte se od zkušených odborníků na ESG, kteří mají bohaté znalosti a praktické zkušenosti v této oblasti).

2.    Co mi kurz přinese?

Účastníci tohoto kurzu získají několik konkrétních přínosů:

 1. Rozšíření znalostí a získání nových ESG kompetencí (získáte hlubší a komplexnější znalosti o ESG, což vám umožní lépe porozumět vlivu těchto faktorů na organizace a Vaše podnikání).
 2. Praktické dovednosti (naučíte se konkrétní dovednosti a strategie pro implementaci ESG do firemního prostředí. To zahrnuje praktické nástroje pro měření výkonnosti a hodnocení dopadů).
 3. Inovativní přístup (kurz podporuje inovativní myšlení a přístup k ESG, což vám pomůže identifikovat nové příležitosti a řešení v rámci udržitelného podnikání.
 4. Networking a spolupráce (během kurzu budete mít příležitost navázat kontakty s profesionály sdílejícími Váš zájem o ESG. To může otevřít dveře k novým spolupracím a příležitostem v oblasti udržitelnosti).
 5. Certifikát VŠE (po úspěšném absolvování tohoto kurzu celoživotního vzdělávání obdržíte certifikát VŠE, který může posloužit jako uznání Vašich nově získaných dovedností a znalostí).

3.    Komu je kurz určený?

Kurz je navržen pro široké spektrum účastníků:

 1. ESG manažery (ti, kteří chtějí nastoupit nebo již nastoupili na danou pozici ve firmě)
 2. Začátečníky v oblasti ESG (ti, kteří mají zájem si osvojit základy ESG včetně praktických dovedností v této oblasti).
 3. Podnikatele (ti, kteří chtějí zlepšit udržitelnost svého podnikání a hledají praktické nástroje pro implementaci ESG).
 4. Manažery a vedoucí pracovníky (ti, kteří mají rozhodující vliv na firemní strategie a chtějí lépe porozumět, jak integrovat ESG do firemního rozhodování).
 5. Experty v oblasti udržitelnosti (ti, kteří již pracují v oblasti udržitelnosti a chtějí prohloubit své znalosti a dovednosti v oblasti ESG).
 6. Vzdělávací odborníky (ti, kteří mají zájem o poskytování vzdělávání v oblasti ESG a potřebují aktuální informace a trendy).

4.    Detailní program kurzu

Název kurzu: 1BP700 – ESG v teorii a praxi

Modul 1: Teoretické základy ESG

1) Základní pojmy, definice a koncepty

2) Historický vývoj ESG v kontextu udržitelných financí

3) Současné ESG trendy

Modul 2: ESG indikátory a EU Taxonomie

4) ESG indikátory

5) Relevantní směrnice EU a úvod do EU Taxonomie

6) Případové studie: aplikace ESG projektů

Modul 3: ESG reporting a regulatorní rámec

7) ESG reporting a povinnosti pro vykazování udržitelnosti firmami v EU

8) ESG regulatorní rámec pro bankovní i nebankovní instituce

9) Případové studie: ESG reporting z průmyslových odvětví a bankovnictví

Modul 4: Řízení ESG rizik a pozitivní potenciál ESG

10) typologie ESG rizik podle pilířů (environmentální, sociální a governance)

11) hodnocení a kvantifikace ESG rizik

12) ESG příležitosti a pozitivní potenciál ESG

5.    Jaký dostanu certifikát VŠE a co je kurz celoživotního vzdělávání?

Účastník získání certifikát (osvědčení) podle Zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách, §60 celoživotní vzdělávání. Podmínkou pro jeho získání je úspěšné zvládnutí jednoduchého závěrečného testu v systému InSIS.

Kurzy celoživotního vzdělávání (CŽV) nabízí příležitost pro kontinuální profesní vzdělání zejména pracovníkům z podnikové praxe, kteří potřebují pokročilejší znalosti a dovednosti pro v oblasti ESG anebo považují prohloubení znalostí a dovedností za klíčové pro svůj profesní rozvoj či karierní postup. Zároveň účastníci kurzů CŽV požadují odbornou kvalitu vzdělání, ucelenost vzdělávacího programu a profesionalitu lektorů.

6.    Lektoři kurzu

Prof. PhDr. Petr Teplý, Ph.D. (VŠE)
·  ředitel Institutu udržitelných financí na Fakultě financí a účetnictví VŠE
·  20-ti letá praxe v řízení financí, rizik a strategických projektů finančních a nefinančních firem
·  Profil na LinkedIn

Šárka Humlová, MSc. (KPMG)
· Associate Manager v KPMG Czech Republic
· associate manažerka v oddělení Lighthouse se specializací na veřejnou správu, udržitelnost a propojení na data governance, zejména s ohledem na nastavení podnikové ESG strategie
· Profil na LinkedIn

Ing. Radka Nedvědová (PwC)
· ESG & Sustainability reporting, PwC Akademie
· konzultantka ESG týmu se specializací na udržitelnost a nefinanční reporting, zejména v souvislosti s nadcházejícími povinnostmi podle směrnice CSRD a standardů ESRS
· Profil na LinkedIn

Mgr. Lucie Vernerová (KPMG)
· Consultant v KPMG Czech Republic
· konzultantka v oddělení Business Transformations se specializací na ESG, udržitelnost a nefinanční reporting, zejména s ohledem na nastavení podnikové ESG strategie
· Profil na LinkedIn

Ing. Zuzana Pokorná (KPMG)
· Consultant v KPMG Czech Republic
· konzultantka v oddělení Risk Consulting se specializací na společenskou odpovědnost, udržitelnost a nefinanční reporting, zejména s ohledem na nadcházejícími povinnostmi podle směrnice CSRD a standardů ESRS
· Profil na LinkedIn

7.    Organizační informace o kurzu

7.1      Kde školení probíhá?

Výuka probíhá v moderním kampusu Vysoké školy ekonomické v Praze na Žižkově (nám. W. Churchilla 4, Praha 3) v Nové budově VŠE.

7.2      V kolik školení začíná a jaký je harmonogram?

 1. den (pondělí 3. června 2024)
Čas Činnost
8:30 – 9:00 Registrace účastníků
9:00 – 10:30 Výuka – Modul 1
10:30 – 10:45 Přestávka
10:45 – 12:15 Výuka – Modul 1
12:15 – 13:15 Oběd
13:15 – 14:45 Výuka – Modul 2
14:45 – 15:00 Přestávka
15:00 – 16:30 Výuka – Modul 2

 

 1. den (úterý 4. června 2024)
Čas Činnost
9:00 – 10:30 Výuka – Modul 3
10:30 – 10:45 Přestávka
10:45 – 12:15 Výuka – Modul 3
12:15 – 13:15 Oběd
13:15 – 14:45 Výuka – Modul 4
14:45 – 15:00 Přestávka
15:00 – 16:00 Výuka – Modul 4
16:00 – 16:30 Závěrečná diskuse a test

7.3      Je zajištěno občerstvení?

Pro účastníky semináře jsou zajištěny 2 obědy v restauraci Akademický klub v budově VŠE  a drobné občerstvení během přestávek.

7.4      Jaké jsou výukové materiály?

Při registraci na každý školicí blok dostanete rovněž výukové materiály (prezentace a případové studie). Prezentace budou současně zaslány všem účastníkům v elektronické podobě.

7.5      Je možné připojení na internet?

V areálu školy je možnost připojení k Wi-Fi. Přihlašovací údaje získáte při registraci.

8.    Cena kurzu

Cena (zápisné do kurzu) zahrnuje 13 hodin výuky ve vzdělávacím programu.

Přihlášením na kurz kromě toho získáte také:

 • výukové materiály (prezentace a případové studie)
 • 2 obědy v restauraci Akademický klub v budově VŠE a drobné občerstvení v průběhu výuky
 • připojení na Wi-Fi v průběhu výuky.

Základní cena za celý vzdělávací kurz je pro účastníka 12 000 Kč + DPH.

Sníženou cenu 10 000 Kč + DPH lze získat za podmínek (stačí splnit 1 podmínku):

 • při společném přihlášení dvou a více účastníků (například z jedné firmy) nebo
 • účastníkem je absolvent či absolventka VŠE nebo
 • registrace a zaplacení do 30. 4. 2024.

9.    Ubytování – Hotel Jarov VŠE

Pro zájemce o ubytování v blízkosti Vysoké školy ekonomické (cca 15 min tramvají) je možno využít hotelových kapacit VŠE na Jarově na Praze 3 – HOTEL *** Jarov I. blok E.

Základní cena za osobu a noc za jednolůžkový pokoj je 490 Kč.

Pro bližší informace a rezervace můžete kontaktovat recepci hotelu na čísle +420 224 092 107.

Podrobné informace naleznete rovněž na internetových stránkách hotelu.

 

10.         Přihláška (údaje pro vystavení faktury)

  Postup přihlášení:

  Vyplnění elektronické přihlášky (viz níže). Svou přihlášku můžete zaslat také emailem na adresu konference.iuf@vse.cz

  Uhrazení poplatku prosím proveďte na základě faktury vystavené Vysokou školou ekonomickou. Fakturu vystavujeme automaticky do několika dní po podání přihlášky (pokud v přihlašovacím formuláři nezatrhnete volbu, abychom počkali na Vaši systémovou objednávku).

  Pracovní pozice

  Pozice*:

  Oddělení:

  Organizace*:

  IČ*:

  DIČ*:

  Adresa organizace

  Ulice a č.p.*:

  PSČ*:

  Město*:

  Země:

  Kontakt

  Telefon*:

  Mobil:

  Email*:

  WWW (uvádějte prosím bez "http://")

  Souhlasím s tím, aby Vysoká škola ekonomická v Praze zpracovávala a evidovala mé osobní údaje poskytnuté jí v souvislosti s přihláškou na kurz podle zákona 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění.

  Tuto registraci považujeme za platnou objednávku, na jejímž základě vystavíme fakturu. V případě, že nám chcete zaslat Vaši systémovou objednávku, kterou máme potvrdit, zaškrtněte toto políčko..

  Vzkaz (další požadavky:

  Bezpečnostní kód:

  captcha

  Přečetl/a jsem si podmínky, za kterých bude výuka poskytnuta, souhlasím s nimi i s cenou kurzu. Odesílám závaznou přihlášku.

  11.         Kontakty

  Prof. PhDr. Petr Teplý, Ph.D.

  Institut udržitelných financí

  Vysoká škola ekonomická v Praze

  nám. W. Churchilla 4

  130 67 Praha 3

  Tel.: + 420 224 095 186

  E-mail: konference.iuf@vse.cz

   

  Poštovní adresa:

  Vysoká škola ekonomická v Praze

  nám. W. Churchilla 1938/4

  130 67 Praha 3

  12.         Doplňující registrační údaje (pro již zaregistrované účastníky a účastnice)

   Vzdělání (titul)*:

   Email*:

   Rodné číslo* (bez lomítka):

   Místo narození*:

   Adresa trvalého bydliště

   Ulice a č.p./č.o.*:

   PSČ*:

   Město*:

   Země*:

   Občanství (např. ČR/SR)*:

   Souhlasím s tím, aby Vysoká škola ekonomická v Praze zpracovávala a evidovala mé osobní údaje poskytnuté jí v souvislosti s přihláškou na kurz podle zákona 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění.

   Vzkaz (další požadavky:

   Bezpečnostní kód:

   captcha

   Výše uvedené údaje budou sloužit k registraci do studijního systému InSIS na VŠE, na základě bude vydán certifikát. Odesílám aktualizaci dat.