Kurz ESG v teorii a praxi úspěšně dokončilo 43 účastníků!

V úterý 4. června 2024 úspěšně dokončilo 2-denní kurz ESG v teorii a praxi 43 účastníků, kteří obdrželi certifikát o absolvování kurzu od Prof. Petra Teplého, garanta kurzu a výkonného ředitele IUF. Ačkoliv se jednalo o pilotní kurz, účastníci byli velmi spokojeni, jak dokládají komentáře níže. Absolventi kurzu ocenili zejména propojení teoretických aspektů ESG (od lektora IUF) s jejich praktickou aplikací do reálných situací formou případových studií (od lektorek z KPMG a PwC).

Absolventi kurzu byli ze širokého spektra institucí: z korporátní sféry (např. E.ON, S+C ALFANAMETAL s.r.o., ŠKODA JS a.s., TESCAN GROUP, a.s.), finanční sféry (Česká spořitelna, JT BANKA), státní sféry (IKEM, Ministerstvo zemědělství) i akademické sféry (Univerzita Pardubice, VŠE).

Všem absolventům gratulujeme a těšíme se na další! Další termín kurzu plánujeme na říjen/listopad t.r.

Ohlasy absolventů a absolventek:

„Po absolvování kurzu jsem získala certifikát VŠE a navázala cenné kontakty, které mi otevírají nové možnosti a spolupráce v oblasti ESG.“

„Přednášející byli odborníci z praxe a své zkušenosti srozumitelně předali dál“

„Modul 1 výborně uvedl celou problematiku ESG a zasadil uchazečům tuto matérii do kontextu a dodal jim širší povědomý o základech.“

„Modul 3 a 4 byl z hlediska již samotného ESG velice dobře pojatý, umožňoval interaktivně se účastnit kurzu.“

„Na to, že se jedná o tak obsáhlé téma a považuji se za začátečníka, odnáším si spoustu poznatků a již můžeme ve společnosti podnikat první kroky, které budou mít smysl a rozumíme jim.“

„Závěrečný test a předávání diplomů byl dobrý nápad, VŠE nezklamala.“
Viz také post na LinkedIn.